Tsintsiya maɗdaurinki ɗdaya ...

Haɗin gwiwa don cinikayya.
Kamfani Gwani Software mamba ce a

  • SHAMDI International karkashin sashen kasuwanci da cinikiyya (CBB)
  • Open Source Group of Nigeria
Kuma ta yi haɗin gwiwan cinikayya da kamfanoni sama da ashirin da suke gida da wajen Jamhuriyyan Najeriya.


Mun gode.

ɗaukan aiki Jarraba rabonka

ɗaukan aiki na mucingadi don NYSC da SIWES Jarraba rabonka

ICT solutions for your business.

Membership & Partnership.
The company is a member

  • SHAMDI International as an affiliate (CBB) in commerce unit.
  • Open Source Group of Nigeria
Likewise the company is a partner to 20+ national and international companies.

Thank You.Vacancy Apply Now

Temporary Career for NYSC and SIWES student