Zuwa da wuri yafi zuwa da wuri-wuri ...

Hanyoyin biyan kudi.
Hukumar Kamfani Gwani Software ta amince da hanyoyin biyan duk wasu hajojin kamfani kaman haka

 • Biya ta hanyan Skrill Lamban biya (ID: 91104659)Skrill
 • Biya ta hanyan Paypal alamar biya info@gwanisoftware.com Paypal
 • Hanyoyin biya ta intanet da a ka ayyana a shafukan sheƙar mu ta amfani da katin biya.
 • Bankuna cikin Najeriya:
  • Guaranty Trust Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0044578832 (Biya da Naira)
  • Guaranty Trust Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0051786552 (Biya da Dallan Amurka)
  • Guaranty Trust Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0051786569 (Biya da Yuro)
  • United Bank for Africa: Account Name=Gwani Software Account Number=1007531652
  • Sterling Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0011281550
  • First Bank: Account Name=Gwani Software Limited Account Number=3104830715


Mun gode.

ɗaukan aiki Jarraba rabonka

ɗaukan aiki na mucingadi don NYSC da SIWES Jarraba rabonka

ICT solutions for your business.

Payment Methods.
The management of this company has approved the following methods for payment for goods or services as shown below:

 • Payment throughSkrill our payment (ID: 91104659) Goto Skrill
 • Payment through Paypal our payment ID: info@gwanisoftware.com Goto Paypal
 • Payment link and buttons provided in this site which use debit cards.
 • Banks in Nigeria :
  • Guaranty Trust Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0044578832 (Nigerian Naira)
  • Guaranty Trust Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0051786552 (US Dollar)
  • Guaranty Trust Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0051786569 (Euro)
  • United Bank for Africa: Account Name=Gwani Software Account Number=1007531652
  • Sterling Bank: Account Name=Gwani Software Account Number=0011281550
  • First Bank: Account Name=Gwani Software Limited Account Number=3104830715

Thank You.Vacancy Apply Now

Temporary Career for NYSC and SIWES student