Mahaƙkurci Mawadaci ...

Ƙorafi Da Shawarwari
Hannun musafaha kullum buɗe ta ke don karɓar dimɗin masu hulɗa damu ako ina suke.
Tuntuɓe mu don wata matsala da ta sha ma gaba,ko kuma ƙorefe-ƙorefe akan wani ma'aikacinmu ko hajar mu, sai ka kira layin ofishinmu.

 


Mun gode.

ɗaukan aiki Jarraba rabonka

ɗaukan aiki na mucingadi don NYSC da SIWES Jarraba rabonka

ICT solutions for your business.

Complain And Sugesstions.
Our doors are open any time to our esteem customers whereever they are.
You can contact us in case of any complain or sugesstions on any of our staff or our services,you then call our office Number shown below.

 

Thank You.Vacancy Apply Now

Temporary Career for NYSC and SIWES student