>

Mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwonsa ...

Tallafi.
Masu hulɗa da mu zasu iya tuntuɓarmu a layin ofishinmu da ke ƙasa ko cike fom da ke biye.

Adireshin emel(Adudu)

Ƙorafi


     


Mun gode.

ɗaukan aiki Jarraba rabonka

ɗaukan aiki na mucingadi don NYSC da SIWES Jarraba rabonka

ICT solutions for your business.

Customer Care.
Our esteem Customers can contact us on our office line shown below or fill the form below.

e-mail

Complain


     

Thank You.Vacancy Apply Now

Temporary Career for NYSC and SIWES student