Taba kiɗdi taba karatu ...

Goron Gayyata.
Kamfani Gwani Software tana gayyatar dukkan masu hulɗa da ita zuwa walimar ƙarshen shekara wanda za'a yi kamar haka:

  • Wajen Taro:
  • Rana:
  • Lokaci:
Wannan ya zama gayyata na musamman ga duk wanda bai samu goron gayyatar mu ba.


Mun gode.

ɗaukan aiki Jarraba rabonka

ɗaukan aiki na mucingadi don NYSC da SIWES Jarraba rabonka

ICT solutions for your business.

End of the Year Events.
The general public, particularly our esteem customers, clients and customers are hereby invited to attend the company's end of the year party scheduled to take place as follows:

  • Venue:
  • Date:
  • Time:
This serves as invitation to anyone who couldn't get our invitation.

Thank You.Vacancy Apply Now

Temporary Career for NYSC and SIWES student